Lagere WW-premie voor onbepaalde tijd contracten

Met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) gaat u, ten opzichte van de werknemers met een contract voor bepaalde tijd, vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U maakt aanspraak op de lagere WW-premie door het contract voor onbepaalde tijd toe te voegen aan uw salarisadministratie. Heeft u dit al geregeld?

Normale gang van zaken: Stilzwijgende overgang van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

In de praktijk gaan veel contracten voor bepaalde tijd stilzwijgend over naar een contract voor onbepaalde tijd. Arbeidsrechtelijk is en blijft dit ook geen probleem. Een arbeidsovereenkomst blijft vormvrij. Om misverstanden te voorkomen kan het vrij handig zijn om de afspraken op papier te zetten. De inning van de WW-premie valt echter niet onder het arbeidsrecht, maar onder het socialeverzekeringsrecht. Hierin wordt gesteld dat om aanspraak te maken op de lagere WW-premie, het contract voor onbepaalde tijd toegevoegd dient te worden aan de salarisadministratie.

Altijd stilzwijgend omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd?

Dan wordt het tijd om actie te ondernemen! Of om de hogere WW-premie te betalen… Een addendum op de lopende arbeidsovereenkomst zou al kunnen volstaan om er zeker van te zijn dat u een lagere WW-premie gaat betalen. Neem hierin in elk geval op dat werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat zij het contract voor onbepaalde tijd per datum x zijn aangegaan.

Hulp hierbij nodig of wilt u het addendum door een deskundige op laten stellen?

Neem gerust contact met ons op u hierin te begeleiden via ralph@felixxgroep.nl of bel 035 698 27 10. Ook als u liever een volledig nieuw en actueel arbeidscontract voor (on)bepaalde tijd op wilt laten stellen kunnen wij u helpen.

mr. drs. Ralph van Putten

mr. drs. Ralph van Putten

Adviseur pensioen- en arbeidsvoorwaarden

Na het afronden van de studies Nederlands recht en Organisatie- wetenschappen aan ...
Lees verder...

Beste Relatie,

In verband met het Coronavirus kunt u de aankomende tijd het volgende van ons verwachten.

Fysieke afspraken en gesprekken

Met inachtneming van alle overheidsmaatregelen zullen wij vanaf 1 juni 2020 weer fysieke gesprekken/afspraken voeren met onze relaties.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch normaal bereikbaar op 035 - 698 27 10. U kunt ons ook per e-mail normaal bereiken.

Met vriendelijke groet,

Felixx.groep